Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Radionica je simulacija realne situacije s ciljem razvijanja vještina ili jačanja osjetljivosti za određene probleme. Pogodna je kao strategija u povezivanju teorije i prakse.

-          Pedagoške

-          Kreativne

-          Razvoj socijalnih vještina

-          Književne

-          Antičke kulture

-          Likovne

-          Glazbene

-          Jezične

-          Radionice za roditelje

-          Ljetne igraonice 

Pedagoškim radionicama svrha je razvoj odgojnih područja (tjelesnog, intelektualnog, radnog, moralnog i estetskog) te unaprijeđivanje obrazovnih postignuća.

Kreativne radionice potiču na stvaranje novih ideja, razvijaju maštovitost, vode prema originalnim rješenjima problema i novim poveznicama između postojećih ideja ili pojmova.

Radionicama razvoja socijalnih vještina uči se sposobnost prilagođivanja i pozitivnog ponašanja koje omogućava uspješno suočavanje sa zahtjevima i izazovima koji su postavljeni, pridonose uspostavljanju uspješnih odnosa s okruženjem i većem osobnom zadovoljstvu.

Književne radionice imaju za cilj upoznavanje raznih kultura, naroda i jezika. Književnost kao oblik umjetničkog stvaralaštva obogaćuje usmeno i pisano izražavanje te opću kulturu pojedinca.

Antička kultura temelj je zapadne civilizacije na svim poljima. U tom kontekstu radionicama antičke kulture žele se približiti korijeni suvremenog društva kako bi ga se lakše moglo razumijeti.

Specifičnost likovnih radionica je prvenstveno u razvoju estetskih vrijednosti pojedine osobe što se očituje u buđenju i poticanju osjećaja za lijepo te u formiranju stvaralačkih sposobnosti, njegovanju ukusa i opažanja od najranije dobi.

Glazba kao odgojno sredstvo pridonosi općim odgojnim ciljevima. Radionice teže razvoju interesa za glazbu, želji djece da sudjeluju u raznim glazbenim aktivnostima te pritom bogate i razvijaju sposobnosti doživljavanja te izražavanja glazbe.

Jezičnim radionicama usavršavaju se spoznajne i komunikacijske vještine, uči cijeniti različitost, potiče i oplemenjuje duhovni razvoj, povećava toleranciju, postavlja temelje za razumijevanje i poštivanje drugih kultura.

Radionice za roditelje kao oblik suradnje i pomoći u rješavanju pojedinih odgojno-obrazovnih problema.

Tijekom srpnja i kolovoza kada dječji vrtići rade smanjenim kapacitetom ponuditi ćemo kroz ljetne igraonice niz aktivnosti za tu dobnu skupinu djece.